แบบฟอร์มการถอนความยินยอม

(ตัวอย่าง 0886667777)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 ถอนความยินยอม

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ถอนความยินยอมในการให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารฯ เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช, บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นต้น (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ TMRW)

หมายเหตุ:

  1. หากท่านถอนความยินยอมดังกล่าว ท่านจะไม่ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารฯ เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช, บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นต้น (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ TMRW)
  2. ธนาคารฯ จะดำเนินการบันทึกการถอนความยินยอมของท่านในระบบของธนาคารฯ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันที่ธนาคารฯได้รับแจ้งความประสงค์จากท่าน

โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของท่าน
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) แผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิต โทร. 0-2089-9999