บริการด้านสินค้านำเข้า-ส่งออก
เรามีบริการด้านสินค้านำเข้าที่ครบวงจรและยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สร้างความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สร้างความเชื่อมั่นในการชำระเงินให้คู่ค้าในต่างประเทศ
เรามีบริการด้านสินค้าส่งออกที่ครบวงจร สร้างความมั่นใจในการรับเงินจากการทำธุรกิจส่งออก ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินได้อย่างคล่องตัว
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากกว่าหนึ่งจากตัวเลือกด้านล่าง
บริการด้านสินค้านำเข้า-ส่งออก
เรามีบริการด้านสินค้านำเข้าที่ครบวงจรและยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สร้างความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สร้างความเชื่อมั่นในการชำระเงินให้คู่ค้าในต่างประเทศ
เรามีบริการด้านสินค้าส่งออกที่ครบวงจร สร้างความมั่นใจในการรับเงินจากการทำธุรกิจส่งออก ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินได้อย่างคล่องตัว
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากกว่าหนึ่งจากตัวเลือกด้านล่าง


คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากกว่าหนึ่งจากตัวเลือกด้านล่าง ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงดังนี้

  • ส่งรายละเอียดที่กรอกให้แก่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้ธนาคารติดต่อกลับ
  • ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) พนักงาน หรือบุคคลอื่นซึ่งธนาคารมอบหมาย เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถติดต่อกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอสินเชื่อ และ/หรือผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางธนาคาร ให้แก่ข้าพเจ้า
  • ธนาคารขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารกำหนด
  • หากลูกค้าไม่เข้าเกณฑ์ตามผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือก ทางธนาคารขอนุญาตติดต่อกลับเพื่อแนะนำบริการอื่น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555