กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-3000 โทรสาร : 0-2287-2973-4
เว็บไซต์ : https://www.uob.co.th
SWIFT
: UOVBTHBK
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555