ติดต่อ UOB ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี ลูกค้า UOB โทร. 02-285-1555
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ด้านล่างนี้

กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2343-3000 โทรสาร : 0-2287-2973-4
เว็บไซต์ : https://www.uob.co.th
อีเมล : uobcallcentre@uob.co.th
SWIFT
: UOVBTHBK

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 ช่องทางอื่น ๆ คลิกที่นี่