กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ Central Gift eVoucher

  • ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกลับและยืนยันการลงทะเบียนของข้าพเจ้า
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555