กรุณากรอกข้อมูลของผู้สนใจสมัครผลิตภัณฑ์และผู้แนะนำในแบบฟอร์มด้านล่าง สำหรับโปรแกรม Member Get Member”
ข้อมูลของผู้สนใจสมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน
ผู้สนใจสมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านยูโอบีมีความประสงค์ให้ธนาคารฯติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างต้น
ข้อมูลของผู้แนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

  • ผู้แนะนำหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จะต้องให้รายละเอียดของตนเองและเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ กรณีเป็นผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน
  • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นลูกค้าของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่แนะนำจนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำรายการคืนเงินให้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555