ธนาคารขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ธนาคารได้ยกเลิกการเสนอขายและรับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB iCASH สำหรับลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ลูกค้าปัจจุบันของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB iCASH ยังสามารถใช้บริการสินเชื่อได้ตามปกติจนกว่าธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารขอเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล UOB Xpress ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครสินเชื่อ ได้ที่ www.uob.co.th/uobxpress

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555