สนใจสมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve / UOB Privilege Banking / UOB Wealth Banking

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่ออธิบายสิทธิประโยชน์และเกณฑ์การสมัคร

  ยอมรับเงื่อนไข
  1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคาร
  2. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร (Privacy Notice) ที่ธนาคารประกาศในเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555