ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้วและ
ข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

สิทธิพิเศษลูกค้า ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง

สิทธิพิเศษด้านการเงิน

 • สิทธิพิเศษด้านการเงิน
 • ศูนย์บริการ UOB Wealth Banking

สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทาง

 • บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้ง/ปี*

สิทธิพิเศษอื่นๆ

 • สิทธิพิเศษในเดือนเกิด
 • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/เดือนที่ Starbucks
 • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/เดือน ที่ร้าน MK Restaurants

สิทธิพิเศษลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

สิทธิพิเศษด้านการเงิน

 • สิทธิพิเศษด้านการเงิน
 • ศูนย์บริการ UOB Privilege Banking center

สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทาง

 • บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้ง/ปี*
 • บริการรถลีมูซีนรับหรือส่งที่สนามบินสูงสุด 2 ครั้ง/ปี

สิทธิพิเศษอื่นๆ

 • สิทธิพิเศษในเดือนเกิด
 • รับเครดิตเงินคืน 300 บาท/เดือนที่ Starbucks
 • รับเครดิตเงินคืน 300 บาท/เดือน ที่ร้าน MK Restaurants

สิทธิพิเศษลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

สิทธิพิเศษด้านการเงิน

 • สิทธิพิเศษด้านการเงิน
 • ศูนย์บริการ UOB Privilege Banking Centers

สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทาง

 • บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้ง/ปี*
 • บริการรถลีมูซีนรับหรือส่งที่สนามบินสูงสุด 4 ครั้ง/ปี

สิทธิพิเศษอื่นๆ

 • สิทธิพิเศษในเดือนเกิด
 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/เดือนที่ Starbucks
 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/เดือน ที่ร้าน MK Restaurants

สนใจสมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve / UOB Privilege Banking / UOB Wealth Banking

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่ออธิบายสิทธิประโยชน์และเกณฑ์การสมัคร

  ยอมรับเงื่อนไข
 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคาร
 2. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร (Privacy Notice) ที่ธนาคารประกาศในเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555