ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงดังนี้
  • ส่งรายละเอียดที่กรอกให้แก่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้ธนาคารติดต่อกลับ
  • ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงดังนี้ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ติดต่อข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้ (สายสนทนา ข้อความ และ/หรือ อีเมล์) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ บริการ/ กิจกรรม UOB Business Banking ตามหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้
  • ธนาคารขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555