The FinLab Online!
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจใน The FinLab Online ทางเรากำลังรีบพัฒนาเว็บไซต์เพื่อช่วยคุณในการทำ Digital Tranformation ในระหว่างนี้กรุณาใส่ข้อมูลของคุณเพื่อให้เราใช้ในการติดต่อกลับเมื่อมีการเปิดสมัครสมาชิก

   คำยินยอม
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555