กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว
กรุณากรอกรายละเอียดการจองห้องประชุม
*
//

 เป็นเพียงการลงทะเบียนเบื้องต้น เมื่อจองห้องประชุมเท่านั้น ธนาคารจะแจ้งยืนยันห้องประชุมให้ท่านทราบภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ท่านลงทะเบียนจองห้องประชุม

เงื่อนไข :

  • เปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.00 น.
  • สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการ UOB Box 4 ครั้ง ต่อเดือน ด้วยบริการพิเศษเหนือระดับและสะดวกสบาย พร้อมความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารยูโอบี
  • สามารถเข้าใช้บริการได้สูงสุดถึง 3 ชั่วโมง
  • กรุณาทำการจองเพื่อเข้าใช้บริการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองห้องและการใช้ห้องประชุม  โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า Biz Call Center โทร. 0-2343-3555