ข้อมูลบริษัท

โซลูชั่นแนะนำ

โซลูชั่นสำหรับดำเนินธุรกิจ*

เลือกได้มากกว่า 1 โซลูชั่น


 

โซลูชั่นระบบบัญชี*

เลือกได้มากกว่า 1 โซลูชั่น

ลงทะเบียน 


ข้าพเจ้า ยอมรับและตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง*

เพื่อกระทำตามคำสั่ง คำขอใช้บริการหรือสัญญาของข้าพเจ้าที่มีกับธนาคาร ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิส่งข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในการลงทะเบียนสมัครบริการ BizSmart ไปยังบริษัทที่ท่านเลือกในหัวข้อ "โซลูชั่นแนะนำ" เท่าที่จำเป็นตามประเภทบริการที่ข้าพเจ้าสมัคร

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

ข้อตกลงในการใช้บริการ Bank Statement Feed Arrangement
** ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ยืนยันรายละเอียดของคุณ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดดังกล่าวถูกต้องและคลิก "ส่ง" เพื่อติดต่อเรา


ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ

เข้าทดลองการใช้งานโซลูชั่นที่เลือกไว้ในลิงค์ด้านล่าง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  Biz Call Centre โทร. 0-2343-3555
ติดต่อสอบถาม สแกน Line QR Code หรือ  Line ID : @UOBBizSmartTH

Image