แบบฟอร์มเข้าร่วมสัมมนาได้ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกับทางธนาคาร

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน


Global E-Commerce Trends 2024 
บุกตลาดค้าส่งทั่วโลกบน Alibaba.com สำหรับ SMEs ไทย
ในวันที่ 22 ก.พ. 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. 

สถานที่: ห้อง Auditorium ชั้น 5 UOB Plaza Bangkok (BTS พร้อมพงษ์ ทางออกที่ 4)

Image

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารฯ และทีมผู้ร่วมจัดงานติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคารฯ
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
  • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงาน ให้กับลูกค้าที่ได้รับการติดต่อกลับและยืนยันจากธนาคารฯเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร

  • ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงาน ให้กับลูกค้าที่ได้รับการติดต่อกลับและยืนยันจากธนาคารเท่านั้น

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ
เข้าร่วมงานสัมมนา
โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา
ผ่าน E-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่
ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้