ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า HumanOS เพียงเปิดบัญชี UOB BizSuper รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับสิทธิใช้งานโปรแกรม HR ครบวงจร HumanOS ฟรีสูงสุดถึง 3 เดือน สำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน 500 คน

ต่อที่ 2 รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB BizSuper

ต่อที่ 3 รับสิทธิ UOB@Work สวัสดิการสิทธิพิเศษเพื่อพนักงาน มีบริการให้ความรู้และคำแนะนำทางการเงินเพื่อพนักงานของคุณ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

“ขออภัย โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าประเภท SMEs จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้าเท่านั้น”

สถานที่ที่สะดวกในการรับบริการจากธนาคารยูโอบี*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • • ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ บริษัท ไอที-แคท จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ให้ธนาคาร และ บริษัท ไอที-แคท จำกัด ติดต่อกลับ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าแสดงความสนใจข้างต้นให้แก่ข้าพเจ้า
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

ทีมงานที่เกี่ยวข้องจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันเข้ารวมงานตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้