แคมเปญเพื่อนชวนเพื่อน แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

Image

เพียงแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่าง 1 มิ.ย. 65 -31 ก.ค. 65

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท ต่อการแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 ท่าน

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม หูฟัง APPLE Airpod รุ่นที่ 2 มูลค่า 4,990 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 5 ท่าน

ต่อที่ 3 รับเพิ่ม iPad mini รุ่น Wi-Fi 64GB สีม่วง มูลค่า 17,990 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 10 ท่าน

(เฉพาะผู้แนะนำ 10 ท่านแรกที่แนะนำเพื่อนสำเร็จและครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น)

ผู้แนะนำจะได้รับ

วิธีการแนะนำเพื่อน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนสำหรับการแนะนำสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รายละเอียดของผู้ที่ท่านต้องการแนะนำ

 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 -31 ก.ค. 65 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี (“ผู้แนะนำ”) ที่แนะนำเพื่อน (“ผู้ถูกแนะนำ”) สมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยใบสมัครฯของผู้ถูกแนะนำต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคาร และผู้ถูกแนะนำต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี อย่างน้อย 1 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้ถูกแนะนำ จึงจะถือว่าผู้แนะนำได้แนะนำผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคารสำเร็จ
 • ต่อที่ 1 ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ 2,000 บาท ต่อการแนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 1 ท่าน ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่ผู้ถูกแนะนำมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ต่อที่ 2 ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 5 ท่าน จะได้รับ หูฟัง APPLE AirPods (2nd generation) มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง/ผู้แนะนำ
 • ต่อที่ 3 ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 10 ท่าน (เฉพาะผู้แนะนำ 10 ท่านแรกที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จและครบตามเงื่อนไขเท่านั้น) จะได้รับ iPad mini รุ่น Wi-Fi 64GB สีม่วง มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง/ผู้แนะนำ
 • จำกัดการรับ หูฟัง APPLE AirPods (2rd generation) 1 เครื่อง/ผู้แนะนำ และ iPad mini รุ่น Wi-Fi 64GB สีม่วง 1 เครื่อง/ผู้แนะนำ
 • ธนาคารจะทำการจัดส่งหูฟัง APPLE AirPods (2nd generation) และ/หรือ iPad mini รุ่น Wi-Fi 64GB สีม่วง ให้ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จและครบตามเงื่อนไข ตามที่อยู่ที่ผู้แนะนำได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัครบัตรเครดิต ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม UOB Member Get Member นี้ผู้แนะนำต้องกรอกรายละเอียดของผู้ถูกแนะนำ ได้แก่ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ธนาคารติดต่อกลับ ที่ https://forms.uobthailand.com/eservices/creditcard/member-get-member.html  ซึ่งผู้แนะนำจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ตามโปรแกรม UOB Member Get Member ก่อนเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรม Member Get Member นี้ต้องเป็นผู้ที่ปัจจุบันไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี กับธนาคาร หรือเคยมีแต่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้แนะนำสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ
 • ของรางวัล/เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ และ มอบของรางวัล ให้แก่ผู้แนะนำที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารอาจมีการยกเลิก รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อ/บัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทะเบียนกับแคมเปญ Member get Member

เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ที่ท่านแนะนำโดยเร็วที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555