กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบเพื่อยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารยูโอบี

ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของท่าน

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม


ธนาคารยูโอบีได้รับคำขอยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลจากท่านเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะมีผลภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่แจ้งขอยกเลิก


สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)