Image
รับสิทธิทดลองใช้เทคโซลูชั่นฟรี! จากMicrosoft Thailand และ Zaviago

1. Microsoft 365 ที่มาพร้อม office ล่าสุด email สำหรับองค์กร และเครื่องมือในการ work from home พิเศษทดลองใช้ฟรี 1 เดือน พร้อม Exclusive online training หรือ digital clinic 1 ครั้ง

2. Zaviago E-commerce website: สร้างเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์ที่ง่ายใน 1 ชม. และพร้อมใช้งานใน 1 วัน ทดลองใช้ฟรี  4 เดือน พร้อมรับส่วนลด 50% เมื่อสมัครแพคเกจรายปีแพคเกจใดก็ได้

ข้อมูลลูกค้า*

ระบุสาขาธนาคารยูโอบีที่สะดวกติดต่อ**

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ธนาคารติดต่อกลับ*

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข*

- ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้น ในการติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี UOB BizSuper ให้แก่ข้าพเจ้า

- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า การกรอกข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับธนาคาร มิใช่การเปิดบัญชี ข้าพเจ้าจะต้องติดต่อสาขาของธนาคารตามที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้เพื่อดำเนินการเปิดบัญชี ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)