กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อรอการติดต่อกลับ

ฉันต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวน

เมื่อกดปุ่ม "ตกลง" (submit) เพือดำเนินการแทนบริษํท ท่านได้ตกและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่า

ทั้งหมดบนแบบฟอร์มนี้ ทางธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูโอบี สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิติภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ บริการอื่นๆที่น่าสนใจจากลุ่มธนาคารยูโอบี และบริษัทพันธมิตรภายใต้โครงการยูโซลาร์ ผ่านช่องทางการติดต่อทางอีเมล หรือโทรศัพท์

 

กลุ่มธนาคารยูโอบี หมายถึง ธนาคารยูโอบี จำกัด และสาขา บริษัทย่อย สำนักงานตัวแทน บริษัทในเครือ รวมถึงธุรกิจและบรรษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของธนาคารแล้วทาง www.uob.co.th/privacy-notice