โปรโมชั่นนี้ได้ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว
ขอขอคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจโปรโมชั่นนี้ของธนาคาร

Image

กรุณากรอกข้อมูลของท่านสำหรับการแสดงความสนใจเปิดบัญชีการลงทุน

เบอร์โทรศัพท์ถูกต้อง

SMS OTP service is currently unavailable.

  1. สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการผ่านแอป UOB TMRW และซื้อหรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมครั้งแรก ภายในระยะเวลาแคมเปญ
  2. พิเศษสำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก ที่เข้าเกณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้
  3. ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

 ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเปิดบัญชีการลงทุน 

ทางเราจะทำการติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555