ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชียูโอบีรอบล่าสุด
(วันสรุปยอดบัญชีตั้งแต่ 21 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป)
Latest UOB Statement Request
(from 21 April 2024 billing cycle onwards)

ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชียูโอบีรอบบัญชีล่าสุดไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้น โดยใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการหลังจากที่ได้รับคำขอ

หากท่านต้องการอัปเดตอีเมล กรุณาอัปเดตข้อมูลได้ด้วยตัวเองผ่านแอป UOB TMRW หรือติดต่อสาขาใกล้ท่าน

กรุณาลงทะเบียนใช้งานแอป UOB TMRW Thailand เพื่อเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ หลังวันสรุปยอดบัญชี 3 วันทำการ


Opps! System error, please contact us to get support. Thanks.