สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ให้คุณได้มากกว่า คล่องตัวทุกสถานการณ์ด้านการเงิน ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในเล่มทะเบียน โดยผู้ขอสินเชื่อ ยังมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

รับฟรี*

บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 9,000 บาท

เมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ 600,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาขอสินเชื่อ 48 เดือนขึ้นไป
หรือจนกว่า 400 สิทธิ์แรกที่ได้รับจะเต็ม

หรือ

กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท

เมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ 350,000 – 599,999 บาท เลือกระยะเวลาขอสินเชื่อ 48 เดือนขึ้นไป

 

ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.50% ต่อเดือน**

เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

**อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ต่อปี

*พิเศษ! เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและตอบรับใช้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 9,000 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 9,000 บาท เมื่อมียอดอนุมัติและตอบรับยืนยันการใช้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป และระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่า 400 สิทธิ์จะเต็ม
 • บัตรกำนัล Lotus จะถูกจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 9 เดือน ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะทำการจัดส่งบัตรกำนัล Lotus ครั้งแรก ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ท่านตอบรับและยืนยันการรับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ทั้งนี้ ท่านต้องคงสถานะการเป็นลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • หากท่านทำการยกเลิกสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ก่อนกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดส่งบัตรกำนัล Lotus สำหรับจำนวนที่เหลือตามโปรโมชันให้กับท่าน
 • บัตรกำนัล Lotus ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ธนาคารยูโอบีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัล Lotus กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อสอบถาม Call Center 1430 กด 3 หรืออีเมล giftcard_th@lotuss.com
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้โดยให้ถือคำตัดสินของธนาคารยูโอบี เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

เงื่อนไขการรับของกำนัล กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ รับกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว สีดำหรือสีเขียว มูลค่า 6,990 บาท เมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อและตอบรับยืนยันการใช้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ตั้งแต่ 350,000 – 599,999 บาท และเลือกระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ธนาคารยูโอบีจะทำการจัดส่งกระเป๋าเดินทางภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ท่านตอบรับและยืนยันการใช้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash และจะต้องคงสถานะการเป็นลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าสามารถเลือกรับกระเป๋าระหว่างสีดำหรือสีเขียวได้ โดยธนาคารยูโอบีจะแจ้งผลการได้รับกระเป๋าภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติและตอบรับใช้สินเชื่อตามเงื่อนไขข้างต้น โดยจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครฯ โดยลูกค้าจะต้องลงทะเบียนยืนยันเลือกสีกระเป๋าเดินทางผ่าน SMS โดยพิมพ์ กรณีเลือกสีดำ พิมพ์ C2CB ส่งไปที่ 7662211 หรือ กรณีเลือกสีเขียว พิมพ์ C2CG ส่งไปที่ 7662211 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ SMS แจ้งจากธนาคารยูโอบี และกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการลงทะเบียนเลือกสีตามวันเวลาที่กำหนด ธนาคารยูโอบีขอสงวนสิทธิ์จัดส่งกระเป๋าสีดำหรือสีเขียวให้โดยอัตโนมัติ
 • จำกัดสิทธิ์การรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ /ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กระเป๋าเดินทางไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ธนาคารยูโอบีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋าเดินทาง กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแซง อ. สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 0 2581 8535-9 ต่อ 120, 08 8022 0023 , Email luggagecare.caggioni@gmail.com
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยให้ถือคำตัดสินของธนาคารยูโอบีเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สัญชาติ : ไทย

อายุผู้สมัคร : 20-65 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

รายได้ :

 • พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ 15,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน :

 • พนักงานประจำ : 1 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน)

กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้

 • เจ้าของกิจการ : 3 ปี กรณีเปลี่ยนกิจการ

นับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกัน

อายุรถ : อายุไม่เกิน 20 ปี เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) : 12% - 24% ต่อปี (รวมค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว) คำนวณแบบลดต้นลดดอก
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 24%ต่อปี
 • ค่าปรับกรณีชำระหนี้คืนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) : 100 บาทต่อครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าเบิกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ : 200 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน : ไม่มี
 • ค่าบริการด้านงานทะเบียนขนส่ง : อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และเรียกเก็บจากผู้ให้บริการโดยตรง

คุณสมบัติของ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินรถยนต์ และไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ระยะเวลาการกู้ยืม 12-72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 24% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • บริการถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตารางคำนวณค่างวด (Effective Rate)

วงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
ลดต้นลดดอก

งวด
ผ่อนชำระ

ค่างวด
(ต่อเดือน)

ดอกเบี้ยรวม
ตลอดอายุสัญญา

ยอดที่ต้องชำระทั้งหมด
100,000 12% 48 2,633 26,402 126,402

(ตัวอย่าง 0886667777)

กรุณาระบุรถยนต์ของท่าน
กรุณาระบุ แบรนด์ รุ่นและปีที่ผลิต ให้ครบถ้วน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข
 1. ข้าพเจ้าประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในการติดต่อกลับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการข้างต้นให้แก่ข้าพเจ้า
 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารฯ เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช, บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นต้น (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ TMRW)

  หมายเหตุ : หากท่านมีความประสงค์ถอนความยินยอมในข้อ 2 นี้ กรุณาคลิก ที่นี่

 3. ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนของข้าพเจ้า ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่าน โดยกรุณากรอกชื่อและนามสกุลจริงเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ถูกต้อง ตามจริง และครบถ้วนเท่านั้น หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครออกจากการพิจารณาสินเชื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ธนาคารอาจติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้รวมถึงข้อมูลการติดต่อเพื่อการสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ 690 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Car2Cash Hotline 0 2093 4999
ค้นหาข้อมูลสาขา คลิกที่นี่