Untitled Document

คุณสมบัติของผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 - 60 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย : 15,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ : 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
 • เจ้าของกิจการ : 3 ปี
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 63 สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 เม.ย. 63
 • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า
 • สำหรับลูกค้าที่แสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัสที่ได้รับการอนุมัติ หรือทำการกดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรฯ ลูกค้าจะได้รับกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,590 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีนับภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตรฯ จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • สำหรับลูกค้าที่กดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติวงเงิน รับเพิ่มแก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท และปากกา Paul Frank 1ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตร จำกัดการรับของกำนัล 1 เซต/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • สำหรับลูกค้าที่กดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับทั้งกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,590 บาท และแก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท และปากกา Paul Frank 1ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ท่านตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี
 • ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระยอดขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
 • กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0 2676 2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 E-mail sales@snjinter.com

(ตัวอย่าง 0886667777)

กรุณายอมรับเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555