Untitled Document

คุณสมบัติของผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 - 60 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย : 15,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ : 3 ปี
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 ก.ค. 65
 • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับ 2 รอบบัญชีแรก ทั้งกรณีเบิกถอนเต็มวงเงินและยอดถอนเพิ่ม หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • รับกระเป๋า ELLE Blue Stripe Bag ขนาด 18 x 11 x 8 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท เมื่อมียอดกดเงินสดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรฯ โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตรฯ หรือลูกค้ามีการแจ้งความประสงค์ ณ วันที่สมัครให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่ได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติใบสมัคร
 • จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี
 • กรณีไม่ได้รับกระเป๋าภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม 10120 โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 E-mail: sales@snjinter.com

(ตัวอย่าง 0886667777)

กรุณายอมรับเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข
 1. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า
 2. ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่าน
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) แผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิต โทร. 0-2089-9999