Untitled Document

คุณสมบัติของผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 - 60 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย : 15,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ : 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
 • เจ้าของกิจการ : 3 ปี
 • รับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดแบ่งชำระค่าสินค้าในงวดแรก
 • ดูหนังฟรียกแก๊งค์ 5 ที่นั่ง (มูลค่า 1,200 บาท)
 • รับคืนดอกเบี้ยจากการกดเงินสดในวันเสาร์-อาทิตย์
 • รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง เมื่อมียอดกดเงินสดในต่างประเทศ
 • ฟรีเครื่องดื่มสุดชิค ที่ KOI The, The Alley หรือ Brown Café

ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.uob.co.th/CPbenefits

 • รายการนี้ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 ม.ค. 63
 • สำหรับการสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัสพร้อมบริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่สมัคร ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 หรือ จะคิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 6 หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า
 • สำหรับการสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส โดยไม่ได้สมัครใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่สมัคร ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส
 • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี
 • สำหรับลูกค้าที่แสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินแคชพลัสที่ได้รับการอนุมัติ รับกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,590 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติใบสมัคร จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • สำหรับลูกค้าที่กดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติวงเงิน รับเพิ่มแก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท และปากกา Paul Frank 1ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตร จำกัดการรับของกำนัล 1 เซต/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัส และเลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระยอดขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
 • กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0 2676 2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 E-mail sales@snjinter.com

(ตัวอย่าง 0886667777)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555