Untitled Document

คุณสมบัติของผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 - 60 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย : 15,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 1 ปี (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
 • เจ้าของกิจการ : 3 ปี
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 16 ต.ค. 63
 • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับ 2 รอบบัญชีแรก ทั้งกรณีเบิกถอนเต็มวงเงิน และ ยอดถอนเพิ่ม หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้าแต่ละราย
 • *ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย Plus+ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • รับกระเป๋า ELLE Blue Stripe Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท เมื่อมีรายการกดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรฯ โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตรฯ จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี
 • **ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระยอดขั้นต่ำที่ 2.5% ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน สำหรับรอบบิล เม.ย.63 ถึง 31 ธ.ค.65 หลังจากนั้นภาระในการชำระยอดขั้นต่ำจะเท่ากับ 5% ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0 2676 2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 e-mail sales@snjinter.com

(ตัวอย่าง 0886667777)

กรุณายอมรับเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า

โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่าน
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) แผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิต โทร. 0-2089-9999