ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้วและ
ข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้


เงื่อนไขการรับกระเป๋า Santa Barbara Polo & Racquet Club ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 3,790 บาท

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่สมัครบัตรเสริมของบัตรเครดิตยูโอบี (ยกเว้น ยูโอบี วีซ่า อินฟินิท, ยูโอบี วีซ่า อินฟินิท พริวิเลจ รีเสิร์ฟ, วีซ่า และ มาสเตอร์การ์ด คอร์ปอเรท และ TMRW) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67 ใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67 และมีการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเสริมรวม 3,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรเครดิตบัตรเสริมได้รับการอนุมัติ
 • ธนาคารจะจัดส่ง SMS ยืนยันสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมัครบัตรเสริม
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า Santa Barbara Polo & Racquet Club 1 ใบ ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 3,790 บาท ให้ผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารได้รับ SMS ตอบกลับ ยืนยันการรับสิทธิ์จากผู้ถือบัตรหลัก
 • บัตรเสริมที่สมัครต้องเป็นบัตรประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก
 • บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติจะใช้วงเงินร่วมกับบัตรหลักและมีรอบบัญชีเดียวกันกับบัตรหลัก โดยธนาคารจะแจ้งยอดเรียกเก็บสำหรับบัตรเสริมไปที่บัตรหลัก
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตร รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและต้องไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครบัตรเสริมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุระหว่าง 15 - 80 ปี และผู้สมัครบัตรเสริมต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตบัตรหลัก หรือบัตรเสริมกับธนาคารยูโอบีทุกประเภท หรือเคยถือบัตรแต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต
 • จำกัดการรับกระเป๋า Santa Barbara Polo & Racquet Club 1 ใบ / หมายเลขบัตรเสริม / ตลอดรายการ
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท S&J International Enterprises Public Co., Ltd. 600/4 Moo 11, Sukhaphiban 8 Rd., Nongkarm, Sriracha, Cholburi, 20280 โทร 02-676-2727, 02-676-9224-5 ( เวลา 09.30 – 16.00 น.)
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999 หรือ www.uob.co.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข
 1. ข้าพเจ้าประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในการติดต่อกลับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการข้างต้นให้แก่ข้าพเจ้า
 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารฯ เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช, บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นต้น (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ TMRW)

  หมายเหตุ : หากท่านมีความประสงค์ถอนความยินยอมในข้อ 2 นี้ กรุณาคลิก ที่นี่

 3. ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนของข้าพเจ้า ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) แผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิต โทร. 0-2089-9999