เริ่มก้าวแรกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ง่าย และสะดวกกว่า สมัครบัตรเครดิตผ่านแอป UOB TMRW

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ข้าพเจ้าประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในการติดต่อกลับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการข้างต้นให้แก่ข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารฯ เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช, บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นต้น (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ TMRW)

หมายเหตุ : หากท่านมีความประสงค์ถอนความยินยอมในข้อ 2 นี้ กรุณาคลิก ที่นี่

3. ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว

ท่านได้ทำการลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณสำหรับข้อมูลเบื้องต้นในการสมัครผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ
แผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิต โทร. 0 2089 9999 / webmaster@uob.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

You have successfully applied for UOB Credit Card.

Thank you for submitting your online application.
Our officer will contact you within 3 business days.
Customer Service for credit card application call 0 2089 9999 / webmaster@uob.co.th

Copyright © 2023 United Overseas Bank (Thai) PCL. UOB Customer Service call 0-2285-1555